Objavujte

Všetko, čo máme radi


Všetko, čo máme radi, varíme, pečieme, mixujeme a servírujeme pre vás, pre našich hostí. Robíme to neúnavne už od roku 2003 a máme chuť to robiť aj naďalej. Chceme, aby vám u nás chutilo, aby ste si u nás užívali vzácne chvíle s vašimi priateľmi, milovanými, rodinami, ale aj s kolegami, na pracovných stretnutiach či firemných parties. Chceme byť súčasťou vašich životov a v našich reštauráciách či baroch vám ponúkať to, čo vám chutí a prinášať vám atmosféru, ktorá spríjemní a ozvláštni vaše dni.

otvoriť medusa blog
img

Naše prevádzky

Veríme, že si vyberiete. Prevádzkujeme viac ako 40 vlastných gastrozariadení na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Spojených arabských emirátoch. Najviac ich nájdete v meste, kde sme vyrástli, v našej domovskej Bratislave.

Novinky

My spoznávame každý deň osobne vás, tu môžete spoznať trochu bližšie vy nás.
Letná súťaž s Medusacard

Letná súťaž s Medusacard

Štatút súťaže „Letná súťaž s Medusacard

I. Usporiadateľ súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže „Letná súťaž s Medusacard“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Medusa Restaurants, s.r.o., Svätoplukova 2A, 821 08 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I., vložka číslo 27956/B oddiel: Sro

 

II. Termín a miesto konania súťaže

 1. Súťaž prebieha od vyhlásenia 25.7.2024 do 15.9.2024, 23:59. Losovanie 5 výhercov súťaže prebehne najneskôr 25.9.2024, s vyhlásením výsledkov prostredníctvom firemných sociálnych sietí. Výhercovia budú zároveň kontaktovaní prostredníctvom e-mailu.
 1. Súťaž prebieha na prevádzkach Como, Rio, Kubu Aupark, Werk, Trafo a Barrock. (ďalej len „Prevádzkach“)

 

III. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaž je určená pre návštevníkov starších ako 18 rokov, konzumujúcich na Prevádzkach s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Zapojením sa do súťaže užívateľ súhlasí s jej podmienkami a týmto štatútom.
 1. Podmienky pre účasť v súťaži:
 • i) 3x konzumácia na ktorejkoľvek Prevádzke;
 • ii) Použitie svojej Medusacard pri nákupe
 1. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba jej blízka,  výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Usporiadateľa súťaže. V prípade, ak takáto osoba už výhru prevzala, je povinná túto Usporiadateľovi bezodkladne na základe písomnej výzvy Usporiadateľa súťaže vrátiť, respektíve nahradiť Usporiadateľovi súťaže plnú hodnotu príslušnej výhry.

 

IV. Vyhlásenie výsledkov súťaže, špecifikácia výhry

 1. Usporiadateľ vylosuje 5 výhercov z osôb, ktoré splnili súťažné podmienky podľa Čl. III, bod 2.
 2. Prvý vylosovaný výherca získava gold status vernostného programu Medusacard platný na rok.
 3. Traja ďalší vylosovaní výherci získajú každý po jednom voucheri v hodnote 100 EUR na konzumáciu v prevádzkach siete ´´Medusa ´´.
 4. Piaty vylosovaný výherca získava darčekový balíček z Mintu.
 5. Ak z vyžrebovaných výhercov nejaký použije Medusacard aplikáciu počas trvania súťaže k jeho výhre sa mu pripočíta aj 500 bodov na jeho Medusacard účet.
 6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo výhru uvedenú v tomto štatúte nahradiť výhrou obdobného typu a hodnoty v prípade, že z objektívnych dôvodov nebude možné sľúbenú výhru zabezpečiť bez vynaloženia neprimeraného úsilia.

Hospodárske výsledky 2023

MEDUSA s výbornými výsledkami za rok 2023

 • Hospodárske výsledky: Konsolidovaný rast tržieb o 25 % na 54,5 milióna eur, zisk skupiny (EBITDA) dosiahol 8,4 milióna eur (+ 49 %)
 • Investície: Rozvojové projekty vo výške 4,1 milióna eur (+ 28 %)
 • Rozvoj skupiny: 3 nové prevádzky – Bratislava: 1, Dubaj: 2 (celkovo 44 prevádzok v SR a zahraničí)
 • Zákazníci: Počet zákazníkov narástol medziročne o 12 %
 • Zamestnanci: Počet zamestnancov medziročne narástol o 4 % na 1166
 • Kľúčové projekty na rok 2024: Nasadenie systému objednávania od stola cez QR kód, inovácia vernostného programu a nová aplikácia Medusacard; 2 nové prevádzky v zahraničí

 

Medusa, najväčšia gastronomická skupina na slovenskom trhu, zaznamenala v roku 2023 tržby vo výške 54,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný konsolidovaný rast o 25 %. Prevádzkový zisk skupiny narástol signifikantne o 49 % a dosiahol úroveň 8,4 milióna eur (EBITDA). V porovnaní s rokom 2022 skupina obslúžila o 12 % viac zákazníkov. V roku 2023 Medusa otvorila 3 nové prevádzky – dve v Dubaji a jednu v Bratislave. MEDUSA bola úspešná aj na zahraničných trhoch. V Spojených Arabských Emirátoch medziročne násobne zvýšila tržby, v prevádzkach v Rakúsku a Česku rástli tržby na úrovni 7,5 %.

„Som hrdý na odolnosť Medusy a na našich ľudí, ktorí nám svojím maximálnym denno-denným úsilím pomohli vysporiadať sa s neistou ekonomickou aj politickou situáciou. Gastronómia prešla turbulentným obdobím vysokej inflácie, a preto bolo nevyhnutné zamerať sa na detailný  manažment spotrebiteľských cien v našich prevádzkach. Pomohlo nám to eliminovať bezprecedentný nárast cien energií a surovín. Napriek náročným podmienkam sme aj naďalej investovali do ďalšieho rozvoja tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Od našej ambície, neustále prinášať zákazníkom nové gastronomické zážitky v podobe nových reštaurácií a skvalitňovania služieb v tých existujúcich, nemienime ustúpiť ani v ďalších rokoch,“ hovorí Peter Štecko, CEO skupiny Medusa. „Zvyšovanie efektivity v interných procesoch a ich štandardizácia bude aj naďalej motorom pre optimalizáciu nákladov. Do roku 2024 vstupujeme s rešpektom a v očakávaní pozitívnejšieho vývoja ekonomickej situácie na Slovensku. S tým súvisí aj očakávaný rast tržieb, rozumne vybalansovaný medzi rast objemu a hodnoty. Naďalej investujeme podstatnú časť zisku do zveľaďovania existujúcich prevádzok, ako aj do otvárania nových konceptov reštaurácií. Veľký dôraz kladieme aj na rozvoj našich zamestnancov. Pracujeme na nastavení novej firemnej kultúry, ktorá súvisí so zmenami v riadiacej štruktúre a odovzdávaním kompetencií nástupníckej generácii. To sú naše interné kľúčové priority na najbližšie obdobie,“ dodáva Peter Štecko.

„Naďalej chceme byť lídrom v oblasti gastronómie na Slovensku, ktorý prináša moderné trendy na náš trh. Jedným z nich sú digitálne inovácie pre zákazníkov. Už v tomto období intenzívne pracujeme na masívnom nasadení systému objednávania od stola cez QR kód, čo významne zjednoduší a zrýchli cestu ku gastronomickému zážitku pre našich hostí. Súčasťou digitalizácie je aj úplne nová aplikácia vernostného programu Medusacard, ktorá zákazníkom umožní pohodlne a z jedného miesta užívať si nové benefity, rezervovať stôl, objednávať, platiť a mnoho iného,“ uviedol Michal Chudík, CCO skupiny Medusa.

Slovensko
Medziročný rast tržieb na slovenskom trhu o 23 % ovplyvnili tri významné faktory. Zvýšenie návštevnosti existujúcich prevádzok o 11 % spolu s vyššou návštevnosťou prémiovejších konceptov z nášho portfólia a zmenou spotrebiteľského správania v prospech hodnotnejších kategórií v jedálnych lístkoch.

V minulom roku sa slovenské portfólio rozšírilo o jednu prevádzku. Na gastromapu Bratislavy priniesla Medusa nový koncept moderného bistra inšpirovaného Talianskom, COMO CAFE, v nákupnom centre Eurovea 2.

Medziročné oživenie ekonomiky v odvetviach automobilového priemyslu a zásielkového obchodu potiahlo skupinu za zvýšenými tržbami aj v korporátnej oblasti závodného stravovania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala Medusa nárast počtu stravníkov aj tržieb až o 12 %.

Spojené arabské emiráty / Česko / Rakúsko
Na mimoriadne úspešný rok 2023 významne vplývala expanzia skupiny v Dubaji, kde investovala podstatnú časť zisku, vygenerovaného z prevádzkovej činnosti. V rýchlo rozvíjajúcej sa metropole otvorila Medusa dve nové prevádzky. Vďaka tomu skupina zaznamenala mnohonásobný medziročný rast tržieb, prichádzajúcich zo Spojených arabských emirátov. Úspech medzinárodnej časti Medusy potvrdili aj prevádzky v Česku a Rakúsku, kde medziročne tržby rástli na úrovni 7,5 %.

Spoločenská zodpovednosť
Medusa dlhodobo podporuje finančne, materiálne alebo poskytnutím vlastných ľudských a priestorových kapacít tak vybraných jednotlivcov, ako aj rôzne združenia a nadácie. V oblasti vzdelávania úzko spolupracuje so SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave. Okrem vlastných charitatívnych iniciatív, akými sú napríklad Barmanské Vianoce, podporuje Medusa aktivity rôzneho charakteru v spolupráci s Nadáciou Magna, O.Z. Mladí, O.Z. Donio, N.O. Deťom s rakovinou alebo Národnou transfúznou službou SR.

NOVÁ APLIKÁCIA MEDUSACARD

Počuli ste tú skvelú správu? Máme novú vernostnú aplikáciu Medusacard. Pohodlne s ňou zbierate body, užívate si výhody, objednávate aj platíte. Získajte benefity či ponuky na mieru dostupné iba v aplikácii. Za stiahnutie vás odmeníme 500 bodmi.

pozadie

 

Užívajte si ešte viac výhod s aplikáciou Medusacard

Počuli ste tú skvelú správu? Máme novú vernostnú aplikáciu Medusacard. Pohodlne s ňou zbierate body, užívate si výhody, objednávate aj platíte. Získajte benefity či ponuky na mieru dostupné iba v aplikácii. Za stiahnutie vás odmeníme 500 bodmi.

Exkluzívne výhody iba s aplikáciou

S aplikáciou Medusacard získavate desiatky výhod, ktoré inde nenájdete. Užívajte si tiež personalizované ponuky na mieru pre vás. Všetky výhody môžete využiť priamo v aplikácii pri platení.

Pohodlné objednávanie aj platenie

Aplikácia Medusacard disponuje aj možnosťou objednávania a platby priamo od stola. Stačí si cez aplikáciu načítať QR kód na vašom stole, vybrať konkrétne jedlá a nápoje a hneď aj zaplatiť. Môžete si zároveň uplatniť ktorúkoľvek z výhod za body.

Máte vždy prehľad o vašich bodoch aj o stave vášho statusu

Vždy máte prehľad o stave bodov, aktuálnom statuse aj jeho platnosti. Priamo v aplikácii nájdete informácie o vašom aktuálnom statuse aj informáciu, koľko bodov vám chýba do ďalšieho statusu a aké benefity ponúka vyšší status.

Jednoduché rezervácie a informácie o reštauráciách

Potrebujete rezervovať stôl? Stačí pár kliknutí v aplikácii Medusacard. Nájdete tu tiež špecifikácie našich reštaurácií, vrátane informácií o špeciálnych službách, ako napríklad či disponujú detským kútikom, parkovaním v garáži alebo bezbariérový prístupom.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU MEDUSACARD A UŽÍVAJTE SI JEJ BENEFITY

Aplikáciu Medusacard stiahnete zdarma v App Store alebo Google Play. Ak nevlastníte Medusacard, založíte si ju jednoducho pri registrácii do aplikácie. Podmienkou pre používanie aplikácie je platná Medusacard so statusom Basic, Bronze, Silver alebo Gold. V prípade, že vlastníte Medusacard, môžete sa prihlásiť číslom vašej karty, alebo prihlasovacími údajmi, ktoré ste používali pre prihlásenie do vášho Medusacard konta.

Založte si Medusacard pár kliknutiami v aplikácii

Ak nevlastníte Medusacard, založíte si ju jednoducho pri registrácii do aplikácie. Na požiadanie vám môžeme zaslať aj fyzickú Medusacard. Medusacard však máte neustále dostupnú v digitálnej forme, priamo v aplikácii a môžete ju hneď začať používať.

 

 

zobraziť novinky

S nami to ide lepšie

Našich verných zákazníkov odmeňujeme a robíme všetko preto, aby si mohli dopriať viac. Postaráme sa aj o vaše firemné potreby, či už tie formálne alebo aj neformálne po pracovnej dobe.
icon
medusacard
vernostný program

Pripravený špeciálne pre všetkých našich zákazníkov. A teraz už aj v novej Medusacard aplikácii.

icon
medusa
events & catering

Postaráme sa o váš event, kde sa vaši hostia aj dobre najedia.

icon
medusacard
pre váš biznis

Zabezpečíme bezhotovostné stravovanie pre vašu spoločnosť.