Impressum

Slovensko

Medusa Restaurants, a.s.
Súťažná 3, 821 08 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Svätoplukova 2/A, 821 08 Bratislava
IČO: 35 849 592
IČ DPH: SK2020239463
Zap. v reg.: OR Mestského súdu Bratislava III
Vložka číslo 7686/B oddiel: Sa
Číslo účtu: 2621520868/1100
IBAN: SK37 1100 0000 0026 2152 0868
BIC: (SWIFT) TATRSKBXXXX
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
E-mail: info@soi.sk, Web: www.soi.sk

Medusa Services, s.r.o.
Svätoplukova 2A,  821 08 Bratislava
IČO: 35 854 197
IČ DPH: SK2020240079
Zap. v reg.: OR Mestského súdu Bratislava III
Vložka číslo 28447/B oddiel: Sro
Číslo účtu: 2620844406/1100
IBAN: SK90 1100 0000 0026 2084 4406
BIC: (SWIFT) TATRSKBXXXX
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
E-mail: info@soi.sk, Web: www.soi.sk

Všeobecné obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky – investičné služby

Rakúsko

MISTRAL GASTRO GmbH
unit 516-517, Designer Outlet Straβe 1
7111 Parndorf , Austria
Identifikationsnummer (IČO): FN 470276h
UID (IČ DPH): ATU72364504
IBAN:AT923200000012517538
SWIFT: RLNWATWW

Česká republika

GASTRONIX ALFA CZ, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha
ICO 02322145
DIC 023 22 145
IČ DPH: CZ02322145
IBAN: CZ98 5500 0000 0050 6001 5768
BIC (SWIFT): RZBCCZPP
EPIC Praha s.r.o.
Revoluční 1003/3
110 00 Praha
IČO: 03858332
DIČ: CZ03858332
IBAN CZK: CZ12 5500 0000 0050 1126 2885
IBAN EUR: CZ87 5500 0000 0050 1126 2893
BIC (SWIFT): RZBCCZPP