Rozvoj talentov

Rozvíjaj sa s nami


U nás v Meduse máme dlhoročne pozitívne skúsenosti, že najlepšími kandidátmi na niektoré otvorené pozície sú práve naši kolegovia. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa ako jedna z mála gastronomických spoločností na Slovensku venujeme rozvoju našich kolegov.

Talent manažment
Hľadáme ukrytý talent v našich ľuďoch! Našich kolegov sa snažíme rozvíjať a dať im všetky prostriedky na to, aby z nich vyrástli schopní a zodpovední manažéri. Mnoho z našich kolegov je dôkazom toho, že naša spoločnosť vie nielen oceniť, ale tiež kariérne posunúť zamestnancov, ktorí si to zaslúžia. Práve preto väčšinou pri obsadzovaní vyšších, prípadne manažérskych pozícii, siahame vždy najskôr do vlastných radov.
Spolupráca so školami
Náš vlastný „duál“ so školou Farského Ako najväčší gastro zamestnávateľ na Slovensku pociťujeme zodpovednosť za výchovu budúcej generácie gastronómov. Nastavili sme exkluzívnu spoluprácu so strednou odbornou školou, ktorá nám vychováva mladé talenty, s ktorými my pracujeme ďalej. Koncept školského talent manažmentu sa ukázal ako veľmi pozitívny, kde máme možnosť priamo ovplyvňovať rozvoj talentovaných žiakov, ktorí si automaticky už v mladom veku nájdu pracovné zázemie s garanciou slušného zárobku.
Medusa Cocktail Competition, someliérske súťaže
Prebiehajú u nás rôzne interné súťaž, či už priamo na prevádzkach alebo naprieč celou Medusou. Príkladom je Medusa Cocktail Competition, kde každý rok medzi sebou súťažia naši kolegovia z barového segmentu. Výherný tím je odmenený inšpiratívnym výletom za poznávaním barov a produktov z rôznych kútov sveta. Kolegovia boli napríklad už na výhernom výlete naprieč Amerikou alebo v Austrálii.
Medusa Academy
Kto by vedel najlepšie vyškoliť našich zamestnancov ako naši dlhoroční kolegovia? Keďže sa snažíme zachovať vysoké štandardy servisu, náš  tím trénerov zabezpečuje rôznorodé tréningy nielen pre náš prevádzkový personál, ale aj pre manažment. Vďaka školeniam Medusa Academy, vieme, že každý nový človek, ktorý príde do Medusy, prejde rukami tých najlepších a že je vyzbrojený potrebnými informáciami pred vstupom na „bojisko“ 🙂
Externé školenia
Okrem našich interných možností sa snažíme dať možnosti našim zamestnancom školiť sa aj od odborníkov mimo našej spoločnosti – či už ide o odborné alebo motivačné školenia.
Stáže a motivačné výlety
Medzi obľúbené motivačné aktivity v našej spoločnosti patria tiež odborné stáže (napríklad kuchárov) v iných reštauráciách alebo motivačné výlety, ktoré poväčšine bývajú spojené so spoznávaním nových alebo inšpiratívnych gastronomických trendov.