Kontrola spotreby

Medusacard Business

Kontrola spotreby


Možnosti správy konta

Medusacard Business prináša okrem množstva firemných benefitov aj výhodu kontroly a manažmentu jednotlivých vydaných kariet zamestnancom. Medusacard Business poskytuje tri základné úrovne v správe konta.

Majiteľ účtu

Osoba, ktorá je za celé Business konto zodpovedná. Môže to byť riaditeľ / majiteľ spoločnosti, alebo manager, ktorý má na starosti obchodný team či vlastné oddelenie. S Majiteľom účtu bude v prípade potreby prebiehať celá komunikácia (bez ohľadu na počet kariet v konte). Majiteľ účtu bude môcť rozhodnúť, ako sa minú nazbierané body. Majiteľ účtu má rovnaké práva ako Administrátor, avšak môže byť v každom business konte iba jeden.

Administrátor

Je správca / manager konta Medusacard Business. Administrátor môže spravovať celé business konto, ďalších členov (držiteľov Business kariet v konte).

Právomoci Administrátora:

– Pridávanie zamestnancov do business konta
– Priraďovanie zamestnancom business karty
– Vytváranie /rušenie administrátorov
– Definovanie časov / prevádzok – kde môže konkrétny držiteľ karty konzumovať
– Nastavenie limitu jednotlivych kariet
– Nastavenie sms / mail notifikácii o minutých kreditoch / prekročení limitu
– Možnosť požiadať o doplnenie kreditov

Používateľ

Je držiteľ karty, zamestnanec, ktorý môže používať Medusacard Business. Používateľ môže používať bezhotovostnú Medusacard Business v časoch a prevádzkach tak, ako to Administrátor konta nastaví. Používateľ má prístup do svojho zamestnaneckého konta, kde môže kontrolovať svoju vlastnú spotrebu, editovať si svoje údaje a nastavovať sms / mail notifikácie k svojmu kontu a spotrebe.