Presto benefit

Medusacard

Presto Benefit


Buďte odmenení za pravidelné obedy v samoobslužných reštauráciách PRESTO.

Ako funguje Presto Benefit?
presto benefit sk

Stačí ak počas jedného týždňa budete obedovať 4 dni konkrétne menu uvedené v tabuľke dole a v druhom týždni získate nárok na výhodnejšiu cenu za menu s polievkou (jedno menu pre jednu osobu každý deň).

Pokiaľ v druhom týždni nedodržíte periodicitu 4 dní a konkrétneho menu, na ďalší týždeň vám nárok na výhodnejšiu cenu za menu prepadá. V prípade, že 4 dňovú periodicitu opäť dodržíte a rovnako aj konkrétne menu, nárok sa vám v nasledujúcom týždni opätovne obnoví a bude platiť, kým budú dodržané všetky podmienky na získanie Presto benefitu (konkrétne menu a 4 dňová periodicita).

 

Prevádzka Podmienka pre splnenie benefitu Benefit v ďalšom týždni Zvýhodnená cena za menu

Presto Digital Park II Menu s polievkou A-F Polievka k menu grátis
Pizza menu