Hospodárske výsledky 2023

11. apríla 2024

MEDUSA s výbornými výsledkami za rok 2023

  • Hospodárske výsledky: Konsolidovaný rast tržieb o 25 % na 54,5 milióna eur, zisk skupiny (EBITDA) dosiahol 8,4 milióna eur (+ 49 %)
  • Investície: Rozvojové projekty vo výške 4,1 milióna eur (+ 28 %)
  • Rozvoj skupiny: 3 nové prevádzky – Bratislava: 1, Dubaj: 2 (celkovo 44 prevádzok v SR a zahraničí)
  • Zákazníci: Počet zákazníkov narástol medziročne o 12 %
  • Zamestnanci: Počet zamestnancov medziročne narástol o 4 % na 1166
  • Kľúčové projekty na rok 2024: Nasadenie systému objednávania od stola cez QR kód, inovácia vernostného programu a nová aplikácia Medusacard; 2 nové prevádzky v zahraničí

 

Medusa, najväčšia gastronomická skupina na slovenskom trhu, zaznamenala v roku 2023 tržby vo výške 54,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný konsolidovaný rast o 25 %. Prevádzkový zisk skupiny narástol signifikantne o 49 % a dosiahol úroveň 8,4 milióna eur (EBITDA). V porovnaní s rokom 2022 skupina obslúžila o 12 % viac zákazníkov. V roku 2023 Medusa otvorila 3 nové prevádzky – dve v Dubaji a jednu v Bratislave. MEDUSA bola úspešná aj na zahraničných trhoch. V Spojených Arabských Emirátoch medziročne násobne zvýšila tržby, v prevádzkach v Rakúsku a Česku rástli tržby na úrovni 7,5 %.

„Som hrdý na odolnosť Medusy a na našich ľudí, ktorí nám svojím maximálnym denno-denným úsilím pomohli vysporiadať sa s neistou ekonomickou aj politickou situáciou. Gastronómia prešla turbulentným obdobím vysokej inflácie, a preto bolo nevyhnutné zamerať sa na detailný  manažment spotrebiteľských cien v našich prevádzkach. Pomohlo nám to eliminovať bezprecedentný nárast cien energií a surovín. Napriek náročným podmienkam sme aj naďalej investovali do ďalšieho rozvoja tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Od našej ambície, neustále prinášať zákazníkom nové gastronomické zážitky v podobe nových reštaurácií a skvalitňovania služieb v tých existujúcich, nemienime ustúpiť ani v ďalších rokoch,“ hovorí Peter Štecko, CEO skupiny Medusa. „Zvyšovanie efektivity v interných procesoch a ich štandardizácia bude aj naďalej motorom pre optimalizáciu nákladov. Do roku 2024 vstupujeme s rešpektom a v očakávaní pozitívnejšieho vývoja ekonomickej situácie na Slovensku. S tým súvisí aj očakávaný rast tržieb, rozumne vybalansovaný medzi rast objemu a hodnoty. Naďalej investujeme podstatnú časť zisku do zveľaďovania existujúcich prevádzok, ako aj do otvárania nových konceptov reštaurácií. Veľký dôraz kladieme aj na rozvoj našich zamestnancov. Pracujeme na nastavení novej firemnej kultúry, ktorá súvisí so zmenami v riadiacej štruktúre a odovzdávaním kompetencií nástupníckej generácii. To sú naše interné kľúčové priority na najbližšie obdobie,“ dodáva Peter Štecko.

„Naďalej chceme byť lídrom v oblasti gastronómie na Slovensku, ktorý prináša moderné trendy na náš trh. Jedným z nich sú digitálne inovácie pre zákazníkov. Už v tomto období intenzívne pracujeme na masívnom nasadení systému objednávania od stola cez QR kód, čo významne zjednoduší a zrýchli cestu ku gastronomickému zážitku pre našich hostí. Súčasťou digitalizácie je aj úplne nová aplikácia vernostného programu Medusacard, ktorá zákazníkom umožní pohodlne a z jedného miesta užívať si nové benefity, rezervovať stôl, objednávať, platiť a mnoho iného,“ uviedol Michal Chudík, CCO skupiny Medusa.

Slovensko
Medziročný rast tržieb na slovenskom trhu o 23 % ovplyvnili tri významné faktory. Zvýšenie návštevnosti existujúcich prevádzok o 11 % spolu s vyššou návštevnosťou prémiovejších konceptov z nášho portfólia a zmenou spotrebiteľského správania v prospech hodnotnejších kategórií v jedálnych lístkoch.

V minulom roku sa slovenské portfólio rozšírilo o jednu prevádzku. Na gastromapu Bratislavy priniesla Medusa nový koncept moderného bistra inšpirovaného Talianskom, COMO CAFE, v nákupnom centre Eurovea 2.

Medziročné oživenie ekonomiky v odvetviach automobilového priemyslu a zásielkového obchodu potiahlo skupinu za zvýšenými tržbami aj v korporátnej oblasti závodného stravovania. V porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenala Medusa nárast počtu stravníkov aj tržieb až o 12 %.

Spojené arabské emiráty / Česko / Rakúsko
Na mimoriadne úspešný rok 2023 významne vplývala expanzia skupiny v Dubaji, kde investovala podstatnú časť zisku, vygenerovaného z prevádzkovej činnosti. V rýchlo rozvíjajúcej sa metropole otvorila Medusa dve nové prevádzky. Vďaka tomu skupina zaznamenala mnohonásobný medziročný rast tržieb, prichádzajúcich zo Spojených arabských emirátov. Úspech medzinárodnej časti Medusy potvrdili aj prevádzky v Česku a Rakúsku, kde medziročne tržby rástli na úrovni 7,5 %.

Spoločenská zodpovednosť
Medusa dlhodobo podporuje finančne, materiálne alebo poskytnutím vlastných ľudských a priestorových kapacít tak vybraných jednotlivcov, ako aj rôzne združenia a nadácie. V oblasti vzdelávania úzko spolupracuje so SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici v Bratislave. Okrem vlastných charitatívnych iniciatív, akými sú napríklad Barmanské Vianoce, podporuje Medusa aktivity rôzneho charakteru v spolupráci s Nadáciou Magna, O.Z. Mladí, O.Z. Donio, N.O. Deťom s rakovinou alebo Národnou transfúznou službou SR.