Peter Štecko: Odmietam zaťahovanie Medusy do káuz oligarchov

9. apríla 2021

Peter Štecko: Odmietam zaťahovanie Medusy do káuz oligarchov

V posledných dňoch sa v médiách začali objavovať správy o účasti skupiny Medusa na nekalých aktivitách oligarchov a vysokých štátnych úradníkov. 

Medusa odmieta, že by sa akokoľvek podieľala na takýchto aktivitách! 

Takéto informácie sa nezakladajú na pravde a tí, ktorí prichádzajú k takýmto záverom, neuvádzajú žiadne dôkazy, ktoré by takéto aktivity zo strany skupiny Medusa potvrdzovali.

Tieto „indície a úvahy“ a z nich vyplývajúce nesprávne závery poškodzujú reputáciu celej skupiny. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli na medializované správy v tejto forme reagovať. 

Kauza Očistec – ovplyvňovanie polície v súvislosti s vyšetrovaním zadržaných pokladní v prevádzkach skupiny. 

Peter Štecko, CEO a majiteľ skupiny Medusa: „Za posledných šesť rokov som mal v mojich spoločnostiach 7 daňových kontrol na kontrolu dane z príjmu a viac ako 20 kontrol registračných pokladní. Všetky skončili bez nálezu, alebo len s malými nedostatkami. Nikdy však nebolo konštatované vážnejšie pochybenie. Podobné to bolo aj pri medializovanom zadržaní pokladní, kde sme po priznaní formálnych chýb zaplatili pokutu. O podvodoch nemôže byť ani reči. Stojím si za tým, že nič nekalé sa tam nedialo. Preto som ani nikoho za nikým neposielal čokoľvek vybavovať. Orgány činné v trestnom konaní majú prístup ku všetkým informáciám, ktoré sa týkajú zadržaných pokladní a môžu aj spätne preveriť, či bol v tejto veci postup kompetentných štandardný, alebo nie. Ja som v tejto veci ochotný kedykoľvek poskytnúť súčinnosť.“

Kauza Mýtnik – skupina Medusa sa v tejto súvislosti objavila len v jednej vete v Kočnerovej Threeme.

Medusa so spoločnosťou Allexis ani finančnou správou nikdy priamo nespolupracovala, ani týmito subjektami na spoluprácu nikdy nebola oslovená. Medzi týmito spoločnosťami neexistujú žiadne finančné toky, ani oficiálne, ani neoficiálne. 

Peter Štecko CEO a majiteľ Medusy: „Dodnes v tejto veci nebol nikto z Medusy vypočutý, ani sme neboli požiadaní o predloženie dokladov. Všetky však máme archivované a vieme obchodný vzťah so spoločnosťou QBSW preukázať listinnými dôkazmi. Sme firmou, ktorá je každý rok auditovaná a vieme v prípade záujmu kompetentných orgánov zmysel obojstrannej spolupráce (dodávali sme si služby navzájom) s QBSW preukázať,“ konštatuje Peter Štecko.

Úspech a rast skupiny Medusa zrejme neunikol pozornosti osôb, ktoré sú v súčasnosti obvinené z korupcie a ktoré zneužívali svoje kontakty a vplyv na vydieranie podnikateľov. To v konečnom dôsledku vyplýva aj z uniknutých záznamov Kočnerovej Threemy. 

„V tejto súvislosti tak zrejme treba chápať a my si tak aj vysvetľujeme, vzájomnú komunikáciu obvinených osôb, ako aj ich výpovede. Znova chcem podčiarknuť, že moje angažmá v týchto kauzách neexistuje,“ uzatvára P. Štecko.