Hosť sa má cítiť ako na návšteve

24. januára 2019

Lukáš pochádza zo Záhoria, ale vraví, že malomestský život mu nechýba. Oveľa lepšie mu robí ruch veľkomesta a ruch prevádzky. Keďže sa s ním rozprávame práve počas pracovného dňa v Primi Eurovea, vieme presne, aký ruch má na mysli. Zaujíma nás, ako sa dostal k svojej práci.

„Gastronómii sa venujem už od strednej školy, keďže tatko je čašník. Často som mu chodil pomáhať do práce, čím som sa už učil základy a aj som si trochu privyrobil,“ hovorí Lukáš a odhaľuje nám zaujímavú stránku svojej minulosti: „Školu som mal ale úplne inú, knižnično-informačnú.“

Po zmätenom pohľade a nechápavých otázkach nám vysvetľuje, že knižničný odbor sa venuje napríklad histórii, výrobe či viazaní kníh. Zdá sa však, akoby oň v dnešnej dobe nebol veľký záujem, a preto sa spájal s presne opačným pólom – informatikou. Lukáš však skúsil pokračovať ďalej a strávil dva mesiace na Filozofickej fakulte UK práve v tomto odbore.

Možno som bol na to príliš mladý, možno mi prekážalo aj dochádzanie, ale jednoducho ma škola nejako nevzala. Hneď v prvý deň som stratil ISIC, aj to bolo možno také znamenie, že toto nebude moja cesta,“ so smiechom dodáva.

Jeho cesta viedla po opustení školy do Írska a späť do gastronómie. Na päťročnú prax spomína akoby to bola jeho vojenská služba, kde mohol dospieť a naučiť sa samostatnosti. Zo zahraničnej gastro kultúry si veľkú časť priniesol späť na Slovensko, kde začal v roku 2013 pracovať v reštaurácii Mercado, súčasti Medusa Group.

„Začal som tam pracovať asi dva mesiace po otvorení. Bolo mi sympatické, že Medusa začala byť na Slovensku tou, ktorá chcela, aby sa hostia cítili dobre. Zmenila vnímanie zo zákazníka na hosťa. Hosť sa musí v podniku cítiť ako na návšteve, má byť spokojný a to nebolo vždy pravidlom.“

Floor Manager je mediátor

Okrem Mercada si skúsil prácu v ďalších prevádzkach z našej rodiny, až zakotvil v Primi Eurovea. Tam je aktuálne Floor Managerom. Má na starosti tím čašníkov a v prípade neprítomnosti hlavného manažéra aj celú prevádzku.

Podľa jeho slov je táto práca spojením viacerých dôležitých vlastností. Floor Manager musí vedieť pracovať s ľuďmi, byť veľmi komunikatívne zručný, musí sa vedieť odosobniť a byť spravodlivý.

„Keď nastane problém, najprv musím vedieť čašníkovu verziu a potom idem ku stolu zistiť tú hosťovu. Potom si s chladnou hlavou obidve verzie porovnám a zvážim si, kde je možno pravda a kde je riešenie toho problému. Vďaka tomu, že som bol na rajóne veľa rokov, viem, že čašníci si môžu niektoré veci brať až príliš osobne, aj keď to tak vôbec nie je. Som taký mediátor medzi čašníkom a hosťom,“ vysvetľuje bližšie Lukáš.

 

Tvrdí, že v najširšom zmysle je jeho úloha zabezpečiť na rajóne pohodu. Stará sa o čašníkov a oni zase o hostí, takže keď sa čašník cíti v práci dobre, cítia sa tak aj jeho hostia.

„Najviac ma baví, keď je niekto na rajóne spokojný. Keď príde hosť a je očividne nevrlý, ale keď sa naje, tak už je veľmi spokojný a úplne iný. To vždy vysvetľujem aj čašníkom, že ten človek nie je na začiatku nepríjemný, ale, jednoducho, hladný,“ dopĺňa s úsmevom.

Chcem byť líder, nechcem byť boss

Ale keďže manažér je predsa len manažér, zaujíma nás, ako pristupuje k čašníkom z pohľadu nadriadeného. Priamo ich síce neprijíma, ani nevyhadzuje, ale môže dať odporúčania generálnemu manažérovi a ten sa podľa neho bude riadiť.

Lukáš preto od svojich ľudí vyžaduje, aby vedeli, čo majú robiť alebo aby sa vedeli spýtať na to, čo nevedia. Vraj sa nebojí vypočuť si názor druhej strany a ak to uzná za vhodné, aj sa podľa neho zariadiť.

 

„Chcem byť líder, nechcem byť boss,“ dodáva vážne. Lídra vraj ľudia omnoho radšej nasledujú, než keby z neho mali mať stres či strach.

Zo svojej pozície má Lukáš spolu s vedúcimi smeny dohľad nad všetkými čašníkmi v Primi, a preto má náročnú úlohu všetkých spoznať a mentorovať. Tvrdí, že je ťažké nájsť ľudí a nájsť šikovných ľudí ešte ťažšie. Napriek tomu ho práca baví a uvedomuje si, akú ťažkú úlohu so svojim tímom vykonáva: „Našou úlohou je robiť ľudí spokojnejšími.